IDS Detergenti
Eshte e Certifikuar me: EN ISO 9001:2008 dhe EN ISO 14001:2004