Lofty

MISIONI YNE

Blerja e detergjenteve te hapur “alla spina” eshte nje menyre e re e blerjes se detergjenteve, e rivleresuar mbi te gjitha nga raporti i drejte cilesi-cmim, i blerjes sipas mundesise dhe deshires si dhe i natyres se saj eco-friendly. IDS Detergenti me brandin e saj LOFTY eshte nje kompani lider ne sektorin e saj, e qendrueshme, ne avangarde dhe e ndergjegjshme per pasurine ambjentale me nje shtyse te kahereshme per rinovim. E pasur me nje know-how nderkombetare, IDS Detergenti shikon drejt se ardhmes me kujdesin per natyren duke mbrojtur ambjentin per brezat e ardhshem .

MUNDESIA

Shitja e detergjenteve te hapur eshte nje risi ne zhvillim e siper. Marzhet e larta te fitimit shtyjne shume persona edhe te pakualifikuar ne kete sektor, te ndermarrin kete lloj aktiviteti tregtar. Kjo gje konfirmohet nga hapja e shume dyqaneve ne te gjithe Shqiperine, Kosoven, Malin e Zi dhe Maqedonine.

INVESTIM MINIMAL, FITIME TE LARTA

Ju ofrojme mundesine te kompletoni nje pike shitje Lofty me nje investim fillestar minimal, duke zgjedhur te tregtoni produktet ne bidona dhe rubineta. Ky sektor eshte ne nje rritje ekspansive te vazhdueshme. Shfrytezojeni dhe Ju kete mundesi.

IMAZHI DHE PUBLICITETI

Lofty, emer i cilesise dhe seriozitetit. Ju ofrojme mundesine te perdorni brandin Lofty pa kosto shtese dhe royalty. Shume aktivitete promocioni dhe komunikimi, panaire, publicitet radioteleviziv, web marketing etj.

KERKONI DYQANIN ME PRANE JUSH

Ketu mund te kerkoni per Dyqanin me te afert ne zonen tuaj te banimit.
Mjafton te vendosni emrin e qytetit ose shtetit dhe menjehere do t’ju shfaqen dyqanet ne nje reze prej 25km.